Each entry includes all the occurrences of that Greek word in the Byzantine Textform 2005/2010 and a very literal translation of it.
Χ χ G5463 Chi kigh (Ch ch)
χαῖρε . χαίρει . χαίρειν . χαίρετε . χαίρῃ . χαίρομεν . χαίροντες . χαιρόντων . χαίρουσιν . χαίρω . χαίρωμεν . χαίρων . χάλαζα . χαλάζης . χαλάσαντες . χαλασάντων . χαλάσατε . χαλάσω . χαλάω . Χαλδαῖος . Χαλδαίων . χαλεποί . χαλεποὶ . χαλεπός . χαλιναγωγέω . χαλιναγωγῆσαι . χαλιναγωγῶν . χαλινός . χαλινοὺς . χαλινῶν . χαλκᾶ . χαλκεδών . χάλκεος . χαλκεύς . χαλκεὺς . χαλκηδών . χαλκίον . χαλκίων . χαλκολίβανον . χαλκολιβάνῳ . χαλκόν . χαλκὸν . χαλκός . χαλκὸς . χαλκοῦ . χαλῶσι . χαλῶσιν . χαμαί . χαμαὶ . Χαναάν . Χανάαν . Χανααναῖος . Χαναναία . χαρά . χαρὰ . χαρᾷ . χάραγμα . χαράγματα . χαράγματι . χαράγματος . χάρακά . χαρακτήρ . χαρακτὴρ . χαράν . χαρὰν . χάραξ . χαρᾶς . χαρῆναι . χαρήσεται . χαρήσομαι . χαρήσονται . χαρῆτε . χάρητε . χαρίζεσθαί . χαρίζεσθε . χαρίζομαι . χαριζόμενοι . χάριν . χάρις . χαρισάμενος . χαρίσασθαι . χαρίσασθέ . χαρίσεται . χαρισθέντα . χαρισθῆναι . χαρισθήσομαι . χάρισμα . χαρίσματα . χαρίσματι . χαρίσματος . χαρισμάτων . χάριτα . χάριτας . χάριτι . χάριτί . χάριτος . χαριτόω . χάρουσιν . Χαρράν . Χαῤῥάν . χάρτης . χάρτου . χάσμα . χείλεσιν . χείλεσίν . χειλέων . χείλη . χεῖλος . χειμαζομένων . χειμάζω . χείμαῤῥος . χειμάρρου . χειμών . χειμὼν . χειμῶνος . χειμῶνός . χείρ . χεὶρ . χεῖρα . χεῖρά . χειραγωγέω . χειραγωγός . χειραγωγούμενος . χειραγωγοῦντες . χειραγωγούς . χεῖραν . χεῖρας . χεῖράς . χεῖρες . χειρί . χειρὶ . χειρόγραφον . χεῖρον . χεῖρόν . χείρονα . χείρονος . χειροποίητα . χειροποιήτοις . χειροποίητον . χειροποίητος . χειροποιήτου . χειρός . χειρὸς . χειροτονέω . χειροτονηθεὶς . χειροτονηθέντα . χειροτονήσαντες . χειρῶν . χείρων . Χερούβ . Χερουβεὶν . Χερουβιμ . Χερουβίμ . Χερουβὶμ . Χερουβίν . Χερουβὶν . χερσίν . χερσὶν . χήρα . χῆραι . χήραις . χήραν . χήρας . χηρῶν . χθές . χθὲς . χίλια . χιλιάδες . χιλιάδων . χιλίαρχοι . χιλιάρχοις . χιλίαρχον . χιλιαρχος . χιλίαρχος . χιλιάρχῳ . χιλιάρχων . χιλιάς . χιλίας . χιλιάσιν . χίλιοι . χιλίων . Χίος . Χίου . χιτών . χιτὼν . χιτῶνα . χιτῶνά . χιτῶνας . χιών . χιὼν . χλαμύδα . χλαμύς . χλευάζοντες . χλευάζω . χλιαρός . χλιαρὸς . Χλόη . Χλόης . χλωρόν . χλωρὸν . χλωρός . χλωρὸς . χλωρῷ . χξς . χοϊκοί . χοϊκός . χοϊκοῦ . χοίνικες . χοῖνιξ . χοῖροι . χοῖρος . χοίρους . χοίρων . χολᾶτε . χολάω . χολή . χολὴν . χολῆς . χόος . Χοραζείν . Χοραζίν . χορηγεῖ . χορηγέω . χορηγήσαι . χορηγήσει . χορός . χορτάζεσθαι . χορτάζεσθε . χορτάζω . χορτάσαι . χορτασθῆναι . χορτασθήσεσθε . χορτασθήσονται . χόρτασμα . χορτάσματα . χόρτον . χόρτος . χόρτου . χόρτους . χόρτῳ . χορῶν . Χουζᾶ . Χουζᾶς . χοῦν . χράομαι . χράω . χρεία . χρείαις . χρείαν . χρείας . χρεοφειλέται . χρεοφειλετῶν . χρεωφειλέται . χρεωφειλέτης . χρεωφειλετῶν . χρή . χρήζει . χρῄζει . χρήζετε . χρῄζετε . χρήζῃ . χρῄζῃ . χρήζομεν . χρῄζομεν . χρῄζω . χρῆμα . χρήμασιν . χρήματα . χρηματίζοντα . χρηματίζω . χρηματίσαι . χρηματίσει . χρηματισθεὶς . χρηματισθέντες . χρηματισμός . χρημάτων . χρῆσαι . χρησάμενος . χρησθ' . χρήσιμον . χρήσιμος . χρῆσιν . χρῆσις . χρῆσόν . χρηστὰ . χρηστεύεται . χρηστεύομαι . χρηστοί . χρηστολογία . χρηστολογίας . χρηστὸν . χρηστός . χρηστὸς . χρηστότερός . χρηστότης . χρηστότητα . χρηστότητι . χρηστότητος . χρήσωμαι . χρῆται . χρίσας . χρίσμα . χρῖσμα . χριστέ . Χριστιανὸν . Χριστιανός . Χριστιανούς . Χριστόν . Χριστὸν . Χριστός . Χριστὸς . Χριστου . Χριστού . Χριστοῦ . Χριστῷ . χρίω . χρονιεῖ . χρονίζει . χρονίζειν . χρονίζοντος . χρονίζω . χρονίσει . χρόνοις . χρόνον . χρόνος . χρονοτριβέω . χρονοτριβῆσαι . χρόνου . χρόνους . χρόνῳ . χρόνων . χρυσᾶ . χρυσᾶν . χρυσᾶς . χρύσεος . χρυσῆ . χρυσῆν . χρυσίον . χρυσίου . χρυσίῳ . χρυσίων . χρυσοδακτύλιος . χρυσοί . χρυσοῖ . χρυσόλιθος . χρυσόν . χρυσὸν . χρυσόπρασος . χρυσός . χρυσὸς . χρυσοῦ . χρυσοῦν . χρυσοῦς . χρυσόω . χρυσῴ . χρυσῷ . χρυσῶν . χρῶ . χρώμεθα . χρώμενοι . χρώς . χρωτὸς . χωλοὶ . χωλόν . χωλὸν . χωλός . χωλὸς . χωλοῦ . χωλούς . χωλοὺς . χωλῶν . χώρα . χώρᾳ . Χωραζίν . χώραις . χώραν . χώρας . χωρεῖ . χωρεῖν . χωρείτω . χωρέω . χωρῆσαι . χωρήσατε . χωρήσειν . χωρία . χωρίζεσθαι . χωριζέσθω . χωρίζεται . χωριζέτω . χωρίζω . χωρίον . χωρίου . χωρίς . χωρὶς . χωρίσαι . χωρίσει . χωρισθεὶς . χωρισθῇ . χωρισθῆναι . χωρίων . χῶρον . χῶρος . χωροῦσαι . χωροῦσι . χωροῦσιν .
 

Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.